Kateqoriyalar

Business Management School
Təchizat Zəncirinin İdarə Edilməsi
 • Kurs müddəti

  7 həftə

 • Toplam dərs saatı

  46 saat

 • Qrup hazırlığı

  Toplam 520 AZN

Təhsil müəssisəsinin adı

Business Management School
Zəng et Whatsapp-dan yaz

Modul 1 və 2 - Fərid Qurbanov

* Modul1- Təchizat sistemi ,
* Modul 2- Tenderlər və müqavilələrin idarə edilməsi
Ümumi (16 saat)

1.Təchizat zənciri haqqında ümumi anlayış
2.Satınalmanın təchizat zəncirində rolu;
3.Satınalma prosesinin axını;
4.Özəl və ictimai sektor satınalmaları;
5. Spesifikasiya.Tələb və Tələbdə 5C modelinin istifadəsi
6.Mülkiyyətin ümumi dəyəri (TCO);
7.Mövcud bazarlar və onların araşdırılması yolları;
8.5R modeli ve onun satınalmada vacibliyi
9.İnformasiya sorğusu (RFI);
10.Təklif tələbi (RFQ / RFP);
11.Podratçı şirkətlərin qiymətləndirilməsi;
12.Təchizat Danışıqları;
13.Podratçılarla əlaqə və onlarla münasibətin idarə edilməsi;
14.Satınalmalarda STEEPLE faktoru;
15.Almaq və ya istehsal etmek qərarı;
16.Bazar növləri;
17.Xidmət satınalması;
18.Stratejik ve Taktikal satınalmalar;
19.Outsourcing;
20.Porterin 5 Təsir modeli;
21.Maliyyət növləri;
22.P2P
23.Təhcizat KPI nədir;
24.Fond / qeyri-maddi və birbaşa / dolayı satınalma (stock/non stock and direct/indirect procurement);
25.Pula dəyər qatma;
26.Paydaşlar (stakeholders);
27.Satınalma etikası;
28.SWOT analizi;
29.Pareto və Kraljic matriksi;
30.Satınalma planı;
31.Praktiki məşğələ;
********************
32.Tenderlərin idarə edilməsi;
33.Tenderin hazırlanması;
34.Satınalma danışıqları və onların strategiyası;
35.Tender anlayışı və onun əhəmiyyəti;
36.Tender növləri və onların fərqləndirən cəhətləri;
37.Tender komitəsi;
38.Tender sorğusunun spesifikasiyası;
39.Tenderin icra vaxtı;
40.Praktiki məşğələ;
41.Müqavilələrin qeydiyyatı və idarə edilməsi;
42.Müqavilə növləri;
43.Əsas maddələr və Müqavilənin strukturu, nömrələmə;
44.Əlavələr;
45.Müqavilənin icrası və podratçının/satıcının qiymətləndirilməsi;
46.Müqaviləyə dəyişikliklər;
47.Praktiki məşğələ.

Modul 3- Nicat Şabanlı və Bahaəddin Mirzə

Çatdırılma və nəqliyyat logistikası/ Gömrük Qanunvericiliyi (16 saat)

Nicat Şabanlı / : Çatdırılma və nəqliyyat logistikası

1.Logistika elmi haqqında qısa məlumat. Onun tərkib hissəsi olan “nəqliyyat logistikası”.
2.İncoterms-2010. Logistikada istifadə olunan qısaldılmış adlar və onların izahı.
3.Yüklərin daşınma prosesindən əvvəl onların qablaşdırılması, markalanması vəpaletlənməsi. Ölkələrin qısaldılmış adları və poçt indeksinə əsasən şəhərlərin təyini.
4.Yüklərin yük avtomobilləri ilə daşınması və bu daşımanın xüsusiyyətləri:
5. Avtomobil daşımalarında istifadə olunan sənədlər.
6.Yüklərin dəniz yolu (okean yolu) ilə daşınması
7.Hava yolu ilə yükdaşımalar
8.Dəmir yolu ilə yükdaşımalar

Bahaəddin Mirzə / : Gömrük Qanunvericiliyi və Prosedurları

1.Gömrük qanun vericiliyi
2.Gömrük komitəsi və orqanları
3.Gömrük nümayəndəliyi və broker xidməti
4.Gömrük rəsmiləşdirilməsinin apariıması
• Yük Gömrük bəyəmnaməsi
• Gömrük proseduru
• XİFMN-nin sinifləşdirilməsi ve eyniləşdirilməsi
• Gömrük tarifi ve rüsumlari
• Gömrük dəyəri ve onun formalaşması
• Gömrük ödənişləri
• Gömrük terminallarından yükün çıxardılması.
• Praktik məsələlər


Modul 4 - Anar Adilzadə və Seymur İlyasov

Anbar Ehtiyyatlarının İdarə Edilməsi (12 saat)

Anar Adilzadə /: Anbarın İdarə Edilməsi

1.Anbar anlayışı və anbarların növləri
2.Anbarda standart qaydalar və gündəlik əməliyyatlar
3.Anbarın effektiv idarəçiliyi üçün əsas amillər və onların izahı
4.ABC analizi
5.Anbarda stok tutumu və stoklara nəzarət
6.Anbarlarda ümümi problemlər və onlardan yayınma üsulları
7.Anbarlarda istifadə olunan sənədlər və sənəd dövriyəsi
8.Fırıldaq, oğurluq və dələduzluğa qarşı mübarizə tədbirləri
9.Anbarda performans göstəriciləri (KPİ-lar)
10.Praktiki məsələlər

Seymur İlyasov / : Ehtiyyatların Planlanması

1.Ehtiyatlar niyə planlanmalıdır?(ümumi anlayışlar)
2.Ehtiyatların sinifləndirilməsi,
3.Optimal sifariş miqdarı- EOQ(Holding və acquisition cost-un hesablanması)
4.Periodic review və Fixed ROP anlayışları və onların təyini
5.Ehtiyatlar səviyyəsinə təsir edən əsas risklər və faktorlar
6.Bulwhip effekti və onun təchizat zəncirinə təsiri
7.Praktiki məsələlər

Təlim 19 Noyabr 2019 tarixində başlayacaq !

Həftənin günləri
Saatlar
Çərşənbə axşamı
19:00 - 21:15
Cümə axşamı
19:00 - 21:15
Şənbə
14:00 - 18:15
 • Avtobuslar
 • Metro stansiyası
  28May
 • Əlaqə telefonu
  +994 51 311 35 92 +994 55 300 35 92