Kateqoriyalar

Elşən Ələsgərli
Elektronika və mikroelektronika dərsləri
 • Kurs müddəti

  6 ay

 • Toplam dərs saatı

  48 saat

 • Qrup hazırlığı

  Aylıq 90 AZN 100

Müəllimin adı

Elşən Ələsgərli
Zəng et Whatsapp-dan yaz
Müəllimin adı : Elşən Ələsgərli

Bütün arzu edәnlәr üçün Elektronika vә mikroelektronika dәrslәri tәlim edilir.

0-dan başlamaqla müasir elektronikanın әsasları, detallar vә onların xassәlәri, hasablanma, seçilmә, qoşulma, habelә qaynaq vә nizamlanma qaydaları öyrәdilir.

Praktikada müxtәlif sxemlәr cizgilәnir, hesablanır, onilar üçün platalar layihәlәndirilir vә montaj edilәrәk elektron cihazlar yaradılır.

Elәcә dә mövcud elektronika üzәrindә xәta vә nasazlıqların tapılması, aradan qaldırılması yolları da öyrәdilir.

Dәrslәr çoxillik iş tәcrübәsi olan peşәkar mütәxәssis tәrәfindәn, qısa vaxt әrzindә asan vә yaddaqalan metodla keçilir.

Dәrslәr dinlәyicinin arzusu ilә fәrdi vә ya kiçik qrupda, azәrbaycan vә ya rus dillәrindә ola bilәr.

Mәşğәlәlәrin vaxtı vә müddәti sizin istәyinizә uyğun olmaqla nizamlana bilir. Kursu bitirәnlәrә sertifikat vә tövsiyә mәktubu verilir.

Әtraflı mәlumat üçün zәng edin vә ya WhatsApp-a yazın.

 • Avtobuslar
 • Metro stansiyası
  Elmlər akademiyası
 • Əlaqə telefonu
  +994 50 346 30 52