Kateqoriyalar

Elşən Ələsgərli
PHP dərsləri
 • Kurs müddəti

  8 ay

 • Toplam dərs saatı

  80 saat

 • Qrup hazırlığı

  Aylıq 130 AZN

Müəllimin adı

Elşən Ələsgərli
Zəng et Whatsapp-dan yaz Elanı irəli çək

Bütün arzu edәnlәr üçün Veb saytların qurulması - web dizayn vә proqramlaşdırma - dәrslәri. HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Ajax, PHP, mySQL kimi müasir proqramlaşdırma dillәrindәn
vә veb quruculuq vә qrafiki proqramlardan istifadә etmәklә sayt yığılmasını 0-dan başlayaraq öyrәnә bilәrsiniz. Dәrslәr çoxillik iş tәcrübәsi olan peşәkar proqramçı tәrәfindәn, qısa vaxt әrzindә asan vә yaddaqalan metodla keçilir. Bütün mәşğәlәlәr praktikada, real sәhifә, sayt, skript vә layihәlәr işlәmәklә aparılır. Dәrslәr dinlәyicinin arzusu ilә fәrdi vә ya kiçik qrupda, azәrbaycan vә ya rus dillәrindә ola bilәr. Mәşğәlәlәrin vaxtı vә müddәti sizin istәyinizә uyğun olmaqla nizamlana bilir. Kursu bitirәnlәrә sertifikat vә tövsiyә mәktubu verilir. Әtraflı mәlumat üçün zәng edin vә ya WhatsApp-a yazın.

 • Avtobuslar
 • Metro stansiyası
  Elmlər akademiyası
 • Əlaqə telefonu
  +994 50 346 30 52