Kateqoriyalar

Elşən Ələsgərli
Telefon / Smartfon təmiri kursu
 • Kurs müddəti

  9 ay

 • Toplam dərs saatı

  72 saat

 • Qrup hazırlığı

  Aylıq 102 AZN 120

Müəllimin adı

Elşən Ələsgərli
Zəng et Whatsapp-dan yaz Elanı irəli çək
Müəllimin adı : Elşən Ələsgərli

Bütün arzu edәnlәr üçün smartfon, telefon tәmiri dәrslәri tәlim edilir. 0-dan başlamaqla müasir elektronikanın әsasları, detallar vә onların xassәlәri, hasablanma, seçilmә, qoşulma, habelә qaynaq vә nizamlanma qaydaları öyrәdilir.

Bundan әlavә son nәsil smartfon vә telefonların quruluşları, onların xәtaları vә problemlәrin aradan qaldırılması halları tam dәrindәn öyrәdilir. İşlәr hәm nәzәri hәm dә praktiki qaydada aparılır. Dәrslәr çoxillik iş tәcrübәsi olan peşәkar mütәxәssis tәrәfindәn, qısa vaxt әrzindә asan vә yaddaqalan metodla keçilir. Dәrslәr dinlәyicinin arzusu ilә fәrdi vә ya kiçik qrupda, azәrbaycan vә ya rus dillәrindә ola bilәr. Mәşğәlәlәrin vaxtı vә moüddәti sizin istәyinizә uyğun olmaqla nizamlana bilir. Kursu bitirәnlәrә sertifikat vә tövsiyә mәktubu verilir. Әtraflı mәlumat üçün zәng edin vә ya WhatsApp-a yazın.

 • Avtobuslar
 • Metro stansiyası
  Elmlər akademiyası
 • Əlaqə telefonu
  +994 50 346 30 52